ثبت نام در اتوشارژ

با انجام فرایند ثبت نام، شما می توانید از کلیه خریدهای انجام شده و وضعیت آنها آگاه شوید (در نظر داشته باشید جهت ثبت نام از همان شماره سیم کارتی که اتوشارژ را خریداری می کنید، استفاده کنید)

پس از تکمیل مراحل ثبت نام جهت مشاهده وضعیت خرید های انجام شده به قسمت ورود مراجعه کنید.

خرید شارژ همراه اول از اتوشارژ